პაროლები

Illustration of two men behind a computer holding up big keys in the air.

ინდივიდები და ორგანიზაციები იყენებენ პაროლებს მნიშვნელოვანი ანგარიშების, მოწყობილობების, ქსელების და მონაცემების დასაცავად. ამ დროს, ბოროტმოქმედებები მუდმივად იგონებენ ახალ გზებს პაროლების გამოსაცნობად, ან მათ მოსაპარად. ძლიერი პაროლების შექმნა, მათი უსაფრთხოდ მართვა და ორნაბიჯიანი ვერიფიკაციით (2FA) მათი გაძლიერება, კრიტიკული ნაბიჯებია ციფრული უსაფრთხოების დასაცავად.

ყველა მასალა

როგორ შევქმნათ ძლიერი პაროლები

სუსტი პაროლები, რომლებიც სინამდვილეში ძლიერი გვგონია

რატომ უნდა იყოს ყველა თქვენი პაროლი უნიკალური

რატომ უნდა გამოიყენოთ პაროლების მენეჯერი

რატომ უნდა გამოიყენოთ ორნაბიჯიანი ვერიფიკაცია