ციფრული რისკები

An illustration of a man behind a computer with icons hanging above him representing phishing, malware, and viruses.

ციფრული რისკები სხვადასხვანაირია. მაგალითად, ონლაინ ბევრს თქვენი მოტყუება უნდა.
ეს შეიძლება გააკეთონ სოციალური ინჟინერიის (ანუ ფსიქოლოგიური მანიპულაციის), ფიშინგის და მალვეარების მეშვეობით. მართალია ამ რისკების ბოლომდე გაქრობა არ გამოვა, მაგრამ მათი საგრძნობლად შემცირება შესაძლებელია, თუკი ციფრულ ჰიგიენასა და საღ აზრს მოუხმობთ.

ყველა მასალა

როგორ ამოვიცნოთ ფიშინგ-შეტევები

როგორ არ წამოვეგოთ ფიშინგზე

როგორ დავიცვათ თავი მავნე პროგრამებისგან