ციფრული იდენტობა

Illustration of a smartphone activated by a fingerprint.

ციფრული იდენტობა ის ინფორმაციაა, რომელიც ონლაინ არსებობს ცალკეული ადამიანებისა და ორგანიზაციების შესახებ. ყოველ ჯერზე, როდესაც ინტერნეტში შედიხართ, სულ ერთია, რომელი მოწყობილობიდან, თქვენ დიდი რაოდენობით მონაცემებს ტოვებთ.
ეს ინფორმაცია შეიძლება გამოიყენონ თქვენთვის რეკლამების უკეთ “დასამიზნებლად”, თქვენზე სათვალთვალოდ, ან სოციალური ინჟინერიით თქვენთვის თავ-გზის ასაბნევად.

ყველა მასალა

როგორ გამოვიყენოთ ინტერნეტი ინკოგნიტო რეჟიმში

როგორ გამოვიყენოთ ინტერნეტი უფრო პრივატულად

როგორ დავიცვათ პერსონალური ინფორმაცია სოც. ქსელებში

როგორ დავიცვათ კონფიდენციალურობა Instagram-ზე

როგორ დავიცვათ კონფიდენციალურობა Twitter-ზე