მასალების გამოყენების წესები

ყველა მასალა, რომელიც შექმნილია The SecDev Foundation-ის სპეციალისტების მიერ და გამოქვყნებულია ამ საიტზე, ხელმისაწვდომია Creative Commons BY-NC-SA 4.0 ლიცენზიით.

თუკი მიუთითებთ პირველწყაროს და იმას, რომ მასალა The SecDev Foundation-ის შექმნილია, თავისუფლად შეგიძლიათ დააკოპიროთ, გამოაქვეყნოთ მასალა, ან მისი ადაპტირებული ვერსია არაკომერცზული მიზნით.

ზოგი მასალა ჩვენი პარტნიორების შექმნილია და შესაძლოა, მათ გამოყენების სხვა წესები ჰქონდეთ. ნებართვის მისაღებად, დაუკავშირდით უშუალოდ მათ.