ჩვენს შესახებ

An illustration of a woman holding various electronic devices such as smartphones, laptops, and tablets.

ციფრული უსაფრთხოება ზოგადი ტერმინია და ნიშნავს ერთდროულად ძალიან ბევრ რამეს. CyberSTAR-ის ქსელი ეხმარება პატარა ორგანიზაციებს და ინდივიდებს გაიაზრონ, შეისწავლონ და მართონ საკუთარი ციფრული უსაფრთხოება. მას 6 თემატურ მიმართულებად ვანაწილებთ: ციფრული რისკები, ციფრული იდენტობა, პაროლები, მოწყობილობები, მონაცემები და კომუნიკაცია. გვიკითხეთ, რათა დაიცვათ თავი მონაცემების დაკარგვისა და კიბერდამნაშავეებისგან.

საიტი შექმნილია პროექტ CyberStar-ის ფარგლებში. პროექტის მიზანია, დაეხმაროს სამოქალაქო ორგანიზაციებს და მათ თანამშრომლებს ევრაზიის რეგიონში, დაიცვან საკუთარი ოპერაციები, ინფორმაცია, კომუნიკაცია და ბენეფიციარები კიბერსაფრთხეებისა და მონაცემების დაკარგვისგან.

[email protected]

+44 7421012110