Şifrələr

Illustration of two men behind a computer holding up big keys in the air.

Fiziki şəxslər və təşkilatlar vacib hesabları, cihazları, şəbəkələri və məlumatları qorumaq üçün şifrələrdən istifadə edirlər. Təcavüzkarlar daim şifrələri təxmin etmək və ya oğurlamaq üçün yeni üsullar axtarıb tapırlar. Güclü şifrələrin yaradılması, onların təhlükəsiz idarə edilməsi və iki faktorlu autentifikasiya (2FA) ilə təkmilləşdirilməsi rəqəmsal təhlükəsizlik istiqamətində mühüm addımlardır.

Öyrənmə Resursları

Güclü Şifrələri necə yaratmalı

Güclü görünən, ancaq əslində elə olmayan şifrələr

Nə üçün bütün şifrələriniz unikal olmalıdır

Şifrə Menecerindən niyə istifadə etməlisiniz

İki faktorlu təsdiqləmədən nə üçün istifadə etməlisniz